Møder og referater 2015



    FORENINGEN AF 


              TELEPENSIONISTER 


   

     Fra Post og Telegrafvæsenets 3. Ingeniørdistrikt, Teleregion 3. Statens Teletjeneste.

   Telecom. TDC og telegrafkontorerne i Århus og Aalborg.


Møder og Referater for året 2015.

Dato

Tidspunkt

Anledning

Se mere

Info











Tirsdag  15  september




MOMU, Århus

Tirsdag   1  september


Sommerudflugt



Tirsdag  2  juni

kl:  11.00

Udflugt


Skovlunden, Århus

Tirsdag  5 maj

Kl:  10.00

Møde



Tirsdag  7  April

Kl:  11.00

.

Tirsdag  3  Marts

Kl:  10.00

Møde



Tirsdag  3  Februar

Kl:  10.00

Møde