Telepensionister sidste 3 nyheder

    FORENINGEN AF 


              TELEPENSIONISTER 


   

     Fra Post og Telegrafvæsenets 3. Ingeniørdistrikt, Teleregion 3. Statens Teletjeneste.

   Telecom. TDC og telegrafkontorerne i Århus og Aalborg.

Hald info: 29-12-2020.

HALD info: 26-12-2020

Kaffemøde udsættelse, mm..

Ændrig til Kaffemøder November og December 2020

Bestyrelsens info:  Beretning 2020.

Bestyrelsens beretning 1-9-2020

Hald info:  Generalforsamling 2020 referat.

Hald info:   06-08-2020     Generalforsamling  1.September

Hald info:  11-05-2020   Generalforsamling  NY  nu  1. September

Hald info:  23-04-2020  Ændring af Generalforsamling

Hald info:  24-03-2020.

Da det nu er blevet udsat til den 13.4. med Danmarks nedlukning er vi i bestyrelsen blevet enige i at flytte Generalforsamlingen til den 5. maj og håber så det kan lade sig gøre denne dato.

Pas på jer selv derude..

I får lige en ny indkaldelse.


Hald info:  2-3-2020.  Husk!   Mødet den 3-3-2020  samt  ' info om Generalforsamlingen 2020 '.

Se vores billedmapper (Klik her)

Billeder og videoer fra bl.a. vores udflugter.

På listen i venstre side, klik på  'Vores billeder', (mellem 'Møder og Referater' og 'Gamle billeder') ,  nu vises første billede i alle albummer.

Vælg f.eks.  'Aalborg 6-9-2016'  ved at klikke på albummet, nu vises alle  billeder og videoer i dette album.

Klik  f.eks. på det første billede, det vises nu i stor størrelse.

Der er en  pil  <    >  på siden af billedet, klik og det næste(forrige) billede vises.

Afslut visningen med et klik på rødt X i øverste højre hjørne.

God fornøjelse.

Problemer -- ring  21791995.

            En af de første servicevogne.   Anno ?