Telepensionister sidste 3 nyheder

 

 

 

FORENINGEN AF

 

TELEPENSIONISTER

 

Fra Post og Telegrafvæsenets 3. Ingeniørdistrikt, Teleregion 3. Statens Teletjeneste.

Telecom. TDC og telegrafkontorerne i Århus og Aalborg.

Hald info: Så trænger vi vist til en lille lokal udflugt

----------------

Her er referatet fra generalforsmlingen den 10. april 2018

-----------------------

Her er bestyrelsens beretning fra generalforsmlingen april 2018.

Se vores billedmapper (Klik her)

Billeder og videoer fra bl.a. vores udflugter.

På listen i venstre side, klik på 'Vores billeder', (mellem 'Møder og Referater' og 'Gamle billeder') , nu vises første billede i alle albummer.

Vælg f.eks. 'Aalborg 6-9-2016' ved at klikke på albummet, nu vises alle billeder og videoer i dette album.

Klik f.eks. på det første billede, det vises nu i stor størrelse.

Der er en pil < > på siden af billedet, klik og det næste(forrige) billede vises.

Afslut visningen med et klik på rødt X i øverste højre hjørne.

God fornøjelse.

Problemer -- ring 21791995.

R e k l a m e r

En af de første servicevogne. Anno ?